Job Description

virtio开发工程师

职责描述

  • 负责Virtio-net的后端驱动的开发与维护
  • 负责Virtio-blk的后端驱动的开发与维护


任职要求

  • 熟悉virtio spec,有实际开发和优化经验者优先
  • 善于学习新的知识,动手能力强,有进取心
  • 良好的团队合作精神,较强的沟通能力
  • 优秀的分析问题和解决问题的能力,对解决具有挑战性的问题充满激情
投递简历
请将简历/作品投至邮箱
HR@jaguarmicro.com
内容请备注是社招/校招及应聘岗位名称
1101 Hanjing Financial Ctr., Nanshan, Shenzhen, China
Email: info@jaguarmicro.com
Phone: +86-755-83519759
ShenzhenShanghaiBeijingNanjingXi'an ChengduHong Kong
Copyright © 2023 Jaguar Microsystems